# و_یلیام_کانگر
نه بهشت، غضبی مانند عشقی که له نفرت تبدیل گشته دارد، نه جهنم، عذابی مانند اخم کردن زنان.
/ 0 نظر / 7 بازدید