# ضرب_المثل_دانمارکی
کسی که می خواهد پولش را پنهان نگه دارد، نباید آن را زیر زبان زن مخفی کند.
/ 1 نظر / 9 بازدید