# ضرب_المثل_آفر_یقایی
زن حکم پتویی را دارد که اگر رویت بیندازی ناراحتت می کند و اگر دورش بیندازی سرما می خوری.
/ 1 نظر / 7 بازدید