# توفیق
زنِ خوب، یازیباست یا عاقل، ولی اگر هر دو جنس را داشته باشد آن وقت اسمش را مرد می گذارند.
/ 0 نظر / 11 بازدید