# تا_لولن_بنک_هد
دخترهای خوب، دفترچه ی خاطرات دارند وگرنه دخترهای بد که وقتش را ندارند.
/ 2 نظر / 8 بازدید