# آلن_پیز

20

زن ها هم درست به اندازه ی مردها دروغ می گویند. فقط به اندازه ی مردها دستشان رو نمی شود.
/ 0 نظر / 5 بازدید