سن خانم ها هیچ وقت از شماره ی دندان هایشان تجاوز نمی کند.

/ 6 نظر / 14 بازدید
روباه قرمز

همه ی آنچه برای من آرزو کردی برایت آرزو کردم که اگر تو به آرزویت برسی من خوشحال شوم و اگر من برسم، تو.... [عینک]

aysan

سلام وب زیبایی دارین پیش منم بیایین[گل]

aysan

___________$$$$$$ ______$$$$$$__$$$$$$$$__$$ ____$$____$$$$__$$$$__$$$$ __$$______$$$$$$__$$$$$$$$ __$$____$$$$$$$$__$$$$$$ __$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$ $$__$$$$$$$$$$__$$__$$$$$$ $$$$__$$$$$$__$$__$$$$ __$$$$______$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$ _$$$$$$$$__$$$$$$$$$__$$$ __$$$$$$___$$$$$$$_ $$$$ ___$$$$_____________`$$$ ___________________ $$ __________________`$$` ________________$$` _____$$$$$$$$$$ ___$$$$$$$$$$ _$$$$____$$_$` $$$$$__$$___$$___$$$$ $$$$$$$______`$$_$$$$$$ $$$$__________$$$_____$ $$___________` $$____$$ _____$$$_____$$`___$$$$ ___$$$$$$___$$__$$$$$$ __$$$$$$$$_$$_$$___$$$ _$$$____$$$$_$$__$$$$ __$$_____$$_$$$$$$$ ___$______`$$ ___________$$ ____________$$` ___________`$$ __________$$ _________$$ ________$$

aysan

اینــجا کــه مـن هستــم ، هــر چنــد ســال کــه ســاعــت را جــلو بکشــم ، بــاز هــم قــرن هــا از تــو فــاصـــ✖ــــلــﮧ دارم ! تــو کِـــے از مــن گــذشتــــ ـ ـــــے ؟؟؟