مردها حال و روزشان در این دنیا بهتر از زن ها است؛

زیرا از طرفی دیرتر از زن ها ازدواج می کنند و از طرف دیگر

زودتر از آن ها از این دنیا می روند.

/ 0 نظر / 6 بازدید