زن حکم پتویی را دارد که اگر رویت بیندازی ناراحتت می کند

و اگر دورش بیندازی سرما می خوری.

/ 1 نظر / 8 بازدید
kkkkkk

جوان احتمالا پتوی خوبی گیرت امده ایمیلم سرکاری است