دخترهای خوب، دفترچه ی خاطرات دارند

وگرنه دخترهای بد که وقتش را ندارند.

/ 2 نظر / 9 بازدید
ش

صداقت در مقابل سیاست دیگران ، سادگی ست و سیاست در مقابل صداقت دیگران ، خیانت . . . دکتر علی شریعتی

کامی

سلام: آفرین به دخترهای خوب که سکوت می کنند و وراجی در هر کاری نمیکنند. تمام گفته ها و حکایاتی که می نویسی زیباست. باید از آنها پند گرفت و عمل کرد.